powiększ obraz

SMOLKOPSMOLKOP

+48 602 677 641

Oferta

 Prace ziemne:

 •  wykopy,
 •  nasypy,
 •  niwelacje terenu,
 •  wymiany gruntu,
 •  rekultywacje,
 •  podbudowy.


Prace hydrotechniczne:

 • konserwacja i regulacja rzek,
 •  budowa i konserwacja zbiorników wodnych,
 •  prace melioracyjne,
 •  budowa obiektów hydrotechnicznych.


Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe:

 •  wyburzenia i rozbiórka budynków ,
 •  kruszenie gruzu i kamieni,
 •  prace rozbiórkowe i porządkowanie terenu.


Budowa dróg :

 •  budowa dróg leśnych,
 • budowa dróg gruntowych,
 •  budowa dróg technologicznych,
 •  podbudowy i kompleksowe prace ziemne pod budowę nawierzchni asfaltowych i betonowych.


Dostawy kruszyw :

 •  piasek,
 •  żwir,
 •  kruszywa łamane,
 •  gruz,
 •  kruszywo recyklingowe,
 •  torf, ziemia torfowa,
 •  ziemia.


Transport:

 •  niskopodwoziowy,
 •  ponadnormatywny,
 •  transport materiałów sypkich,
 •  transport kruszyw łamanych,
 • transport i recykling materiału powyburzeniowego,
 • transport piasku i torfu z własnych kopalni, 
 • transport kruszywa recyklingowego z własnych magazynów.

 

Wynajem maszyn budowlanych z obsługą operatorską:

 •  koparki,
 •  koparki o długim zasięgu,
 •  ładowarki,
 •  spycharki,
 •  równiarki,
 •  walce,
 •  koparko-ładowarki,
 •  kompaktory,
 •  kruszarki,
 •  przesiewacze,
 •  młoty wyburzeniowe,
 •  nożyce wyburzeniowe,
 •  recyklery,
 •  stabilizatory gruntu,
 •  frezarki,
 •  wozidła przegubowe,
 •  wywrotki,
 •  ciągniki siodłowe,
 •  naczepy niskopodwoziowe,
 •  pojazdy dostawcze i ciężarowe,
 •  zagęszczarki gruntu,
 •  pompy wodne.

Sprzedaż maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych:

 • sprzedaż używanych maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych,
 •  sprzedaż używanych pojazdów specjalnych, dźwigów i podnośników koszowych,
 •  import - eksport maszyn budowlanych, 
 • naprawa maszyn i pojazdów,
 • sprzedaż części.